logo

CONTACT DETAILS

+389 70 207 906
+389 47 220 701
info@agnesa.mk

OUR COMPANY

About usProductsMy accountMy ordersUsage instructions

© 2021 All rights reserved
powered by
la.mk logo
mastercard logo
visa logo

General rules

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, Agnesa ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на Agnesa, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на Agnesa се од информативен карактер и за истите Agnesa го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.С.Македонија, Agnesa не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи. Називот "Agnesa" е трговски знак на Друштво за производтво, услуги и трговија на големо и мало АГНЕСА Газмен ДООЕЛ увоз-извоз Битола со седиште: Дојран бр. 34 БИТОЛА, БИТОЛА и Е.М.Б.С 5422183, Е.Д.Б 4002000141663 и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од АГНЕСА Газмен ДООЕЛ увоз-извоз Битола. АГНЕСА Газмен ДООЕЛ увоз-извоз Битола ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак "Agnesa".

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на Agnesa е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на Agnesa.

Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени "cookies". Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите. Повеќе информации за тоа што се "cookies" и какви типови има можете да најдете тука: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.